Pages

Thursday, March 29, 2012

Ringkasan Materi SMA IPS geografi-HIDROSFER

Hidrosfer adalah lapisan air yang ada di bumi (padat, cair, dan gas).
A. Siklus Hidrologi
1. Siklus pendek (kecil): air laut menguap → berkon-densasi → awan → hujan di laut.
2. Siklus sedang: air laut menguap → berkondensasi → awan → hujan di darat.
3. Siklus panjang (besar): air laut menguap → sublimasi → kristal-kristal es → hujan salju.
B. Perairan Darat
1. Air tanah
Terdapat pada lapisan-lapisan tanah (di dalam pori-pori atau celah batuan). Dibedakan menjadi:
  • a) Air tanah dangkal (freatik): di atas lapisan kedap air (impermeabel).
  • b) Air tanah dalam (artesis): di antara dua lapisan kedap air (impermeabel).
2. Air permukaan
a) Sungai: tempat mengalirnya air di darat menuju lautan. Berdasarkan sumber airnya: sungai hujan, sungai gletser, sungai campuran.
Berdasarkan arah alirannya:
  • Sungai konsekuen: searah kemiringan lereng.
  • Sungai subsekuen: tegak lurus dengan sungai konsekuen.
  • Sungai obsekuen: berlawanan arah dengan sungai konsekuen.
  • Sungai resekuen: searah dengan konsekuen.
  • Sungai insekuen: tidak beraturan.
Berdasarkan aliran sungainya:
o Pola radial: sentrifugal (meninggalkan pusat /di daerah gunung, perbukitan), sentripetal (mendatangi pusat/di daerah basin, lembah).
o Pola dendririk: di daratan/pantai.
o Pola trellis/sirip ikan: di pegunungan lipatan.
o Pola anular: membentuk lingkaran, di daerah dome.
o Pola pinnate: muara lancip.
o Pola rectangular: aliran sungai 90o, di daerah patahan.
Berdasarkan tipenya:
  • Sungai anteseden: penerobosan sungai dan mengalami pengangkatan.
  • Sungai epigenetik: penerobosan sungai dan mengalami penurunan.
  • Sungai meander: berbelok-belok.
Berdasarkan keadaan airnya: sungai musim-an/periodik/ephimeral, sungai permanen.
b) Danau: cekungan yang digenangi air.
o Danau tektonik: terbentuk oleh peristiwa tektonik. Contoh: Danau Singkarak, Danau Towuti (Sulawesi).
o Danau vulkanik: terbentuk oleh letusan gunung berapi. Contoh: Danau Merdada (Dieng), Danau Batur (Bali).
o Danau tektovulkanik: terbentuk oleh tenaga tektonik dan vulkanik. Contoh: Danau Toba.
o Danau karst: di daerah kapur.
o Vulkano kuat: tekanan gas tinggi, dapur magma dalam, letusan kuat
d) Tipe merapi o Letusan berupa hembusan gas
o Lava kental
o Dapur magma dangkal
o Tekanan gas rendah
e) Tipe st. vincent o Lava cair liat
o Letusan hebat
f) Tipe pelle o Sumbat kawah tinggi
o Dapur magma dalam
o Tekanan gas tinggi
o Memancarkan gas pijar bersuhu 2000 C
Contoh: G. Montagna Pelle (Amerika Tengah)
g) Tipe perret o Letusan paling hebat
o Dapur magma sangat dalam
o Tekanan gas sangat tinggi
o Lava kental
Contoh: G. Krakatau (Th. 1883)BAB 4 HIDROSFER
mata_elang_media@yahoo.co.id
o Danau glasial: terbentuk oleh erosi es/gletser.
o Danau buatan: bendungan.
h) Rawa: daerah yang tergenang air (dekat pantai, sungai besar).

SUMBER : http://duniasoal.com/ringkasan-materi-sma-ips-geografi-hidrosfer.html

1 comment: